Totes les paraules…

novembre 19th, 2008

¡Al món!

Posted by alnaicha in General  Tagged

Dies i dies… esperança de dies. afecció i potser un precís instant que tot apareix i comença a esvair-se… no saber. i saber.

després de tot, ben bé val una mirada.

Alfons Navarret

 • Monthly

 • 2

 • Blogs seleccionats

 • Meta

  • Subscribe to RSS feed
  • The latest comments to all posts in RSS
  • Subscribe to Atom feed
  • Powered by WordPress; state-of-the-art semantic personal publishing platform.
  • Firefox - Rediscover the web